Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2018

«…Τούτο εστι τό έργον του Θεού, ίνα πιστεύσητε εις ον απέστειλεν...»Αποτέλεσμα εικόνας για ΙΗΣΟΥΣ ΑΚΤΙΝΕΣ
    «…τοῦτό ἐστι τό ἔργον τοῦ Θεοῦ, ἵνα πιστεύσητε εἰς ὅν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος»
(Ἰωάν., κεφ. στ΄, στίχ. 29)

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

    «Οὐ γάρ ἀπέστειλεν ὁ Θεός τόν υἱόν αὐτοῦ εἰς τόν κόσμον ἵνα κρίνῃ τόν κόσμον, ἀλλ’ ἵνα σωθῆ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ. ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν οὐ κρίνεται, ὁ δέ μή πιστεύων ἤδη κέκριται, ὅτι μή πεπίστευκεν εἰς τό ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις, ὅτι τό φῶς ἐλήλυθεν εἰς τόν κόσμον, καί ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τό σκότος ἤ τό φῶς· ἧν γάρ πονηρά αὐτῶν τά ἔργα» (Ἰωάν., κεφ. γ, στίχ. 17-19).

   ντούτοις πολλοί παραμένουν καί ἐπιμένουν στήν ἀπώλεια, βλασφημοῦντες τό πανάγιον ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, Ἰησοῦ Χριστοῦ. Κάθηνται στήν κακία ἐξαιτίας τῆς πλάνης. Ἡ πλάνη τούς ὁδήγησε στήν ραθυμία καί ἔτσι στίς ψυχές τῶν ραθύμων κυριάρχησε ἡ σκοτεινή ἄγνοια πού τούς ἀποξένωσε ἀπό τόν μόνον ἀληθινό Τριαδικό Θεόν καί τόν Μεσσία Σωτήρα Ἰησοῦν. Αὐτοί, λόγω τῆς κακῆς προαίρεσής τους, δέν ἀναγνωρίζουν ὡς Θεό τόν Χριστό, ὁ ὁποῖος μᾶς ἀναγέννησε καί μᾶς φώτισε ἤ Τόν πιστεύουν καί Τόν ἀναγνωρίζουν ἁπλῶς στά λόγια καί ὄχι στήν πράξη.
     Πιστεύουν ὅτι μόνο στούς παλαιούς φανερωνόταν ὁ Θεός, ὄχι ὅμως καί σέ ἐμᾶς. Νομίζουν πώς οἱ μαρτυρίες τῆς Γραφῆς περί Θεοῦ, δέν ἀφοροῦν τούς

Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

Είπαμε, ξεσηκωμός για την Μακεδονία, αλλά όχι κι έτσι!


Ἁγιορεῖτες ἐξισώνουν τὴν πίστη μὲ τὴν πατρίδα!

Ὁ Καμμένος, ὁ «Έλληνας υπουργός Αμύνης με όλο το νόημα της λέξεως είναι και τα δυο χέρια του Θεού»!!!

Νά, λοιπόν, οἱ Ἁγιορεῖτες, ποὺ ἀρνοῦνται νὰ πεθάνουν γιὰ τὴν Πίστη, καὶ ἀποδέχονται τὴν αἱρετικὴ Κολυμπάριο Σύνοδο, ἀλλὰ θα …πεθάνουν γιὰ τὴν πατρίδα!  «Αν είναι να πεθάνουμε για την Ελλάδα θεία είναι η δάφνη. Μια φορά κανείς πεθαίνει»!


    «Ιδιαίτερα πιστεύουμε πως στη σημερινή εποχή ένας Έλληνας υπουργός Αμύνης με όλο το νόημα της λέξεως είναι και τα δυο χέρια του Θεού, μέσα στα οποία καλείται να διαφυλάξει όλα αυτά τα οποία οι πρόγονοί μας με το αίμα και την αυτοθυσία τους μας κληροδότησαν.
   Είτε είναι Γένος. Είτε είναι πίστη. Είτε είναι η πατρίδα. Είτε αυτή λέγεται Ελλάδα. Είτε αυτή λέγεται Ορθοδοξία. Για αυτό και επισημαίνουμε τα δυο χέρια του Θεού».


Ξέσπασαν σε δάκρυα οι Αγιορείτες για Μακεδονικό και Τουρκία:

«Αν είναι να πεθάνουμε για την Ελλάδα θεία είναι η δάφνη-Μια φορά κανείς πεθαίνει»!


Δάκρυσαν οι αγιορείτες μοναχοί στο ησυχαστήριο Δανηλιέων της Αθωνικής Πολιτείας, οι οποίοι προεξαρχοντος του Πατέρα Νήφωνος εξέπεμψαν ηχηρά μηνύματα για το Μακεδονικό αλλά και για την εντεινόμενη τουρκική απειλή με την ευκαιρία της  παρουσίαςς του ΥΕΘΑ Π. Καμμένου. Στο Αγιο Ορος βρέθηκε χτες ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Πάνος Καμμένος συνοδευόμενος από μέλη του Επιτελείου του.
Μεταξύ άλλων ο πατέρας Νήφων είπε τα εξής προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας:

Η χάρη της προσευχής φέρνει το νου σε επαφή με το Θεό

 Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή     Η συνεχής προσευχή χωρίζει το νου απ’ όλα τα νοήματα και έτσι τον εμφανίζει γυμνό από περισπασμούς ενώπιον του Θεού· διότι τα νοήματα προκαλούνται από διάφορα πράγματα. Τα δε πράγματα είναι άλλα αισθητά και άλλα νοητά. Εφ’ όσον λοιπόν ο νους διακινείται μέσα στην περιοχή των πραγμάτων αυτών, αυτά συλλαμβάνει και αυτά τα νοήματα περιφέρει. Η δε χάρη της προσευχής φέρνει τον νου σε επαφή με το Θεό. Αφού δε τον ενώσει με το Θεό, τον χωρίζει απ’ όλα τα νοήματα· τότε ο νους γυμνός πλέον επικοινωνεί μαζί Του και γίνεται θεοειδής. Αφού δε γίνει θεοειδής, ζητεί από το Θεό τα πρέποντα κι έτσι δεν σφάλλει ποτέ στα αιτήματά του, διότι πάντοτε η παράκλησή του πραγματοποιείται από το Θεό. Γι’ αυτό ο Απόστολος Παύλος μας διατάσσει: «αδιαλείπτως προσεύχεσθε…», για να πετύχουμε με την διαρκή συνάφεια του νου μας με το Θεό, σιγά-σιγά την αποκοπή του από κάθε προσκόλληση στα υλικά.
Ερώτηση: Και πώς ο νους μπορεί να προσεύχεται συνεχώς, εφ’ όσον όταν ψάλλουμε ή διαβάζουμε ή συνομιλούμε ή διακονούμε, ο νους διαμοιράζεται σε πολλά νοήματα και θεωρήματα;
Απόκριση: Η Αγία Γραφή τίποτε το αδύνατον δεν προστάζει, αφού κι ο ίδιος ο Απόστολος και έψαλλε και διάβαζε και δίδασκε και διακονούσε και υπέφερε από τους διωγμούς, κι όμως προσευχόταν αδιαλείπτως. Διότι αδιάλειπτος προσευχή είναι το να έχουμε το νου πάντοτε προσηλωμένο με πολλή ευλάβεια και πόθο στο Θεό· να εξαρτάται πάντοτε ο άνθρωπος από την ελπίδα προς Αυτόν και να στηρίζει το θάρρος του για όλα τα έργα του σ’ Αυτόν· όλα όσα συμβαίνουν να τα αντιμετωπίζει όπως ο Απόστολος, που έλεγε σ’ όλες τις περιστάσεις: «ποιός μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού; θλίψη ή στενοχώρια ή πείνα…, ή μαχαίρι;» (Ρωμ. 8, 35). Και κατόπιν διαβεβαιώνει, συνεχίζοντας: «είμαι βέβαιος ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή ούτε άγγελοι ούτε αρχές ούτε άλλες ουράνιες δυνάμεις ούτε παρόντα ούτε μελλοντικά ούτε ύψωμα ούτε βάθος ούτε κάποιο άλλο δημιούργημα θα μπορέσουν να μας χωρίσουν από την αγάπη του Θεού, όπως φανερώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας». Αυτή λοιπόν την εσωτερική εργασία είχε ο Απόστολος προσευχόμενος συνεχώς και αδιαλείπτως· διότι σε όλα του τα έργα, όπως είπαμε, και σε όλα όσα του συνέβαιναν είχε εξαρτήσει τον εαυτό του από την ελπίδα προς το Θεό. Γι’ αυτό και όλοι οι Άγιοι έχαιραν πάντοτε στις θλίψεις που τους συνέβαιναν, για να συνηθίσουν να ελπίζουν στο Θεό. Έχω λοιπόν τη γνώμη, ότι αυτή είναι η ασύγκριτη και καθαρή κατάσταση της προσευχής. Να κατορθώσει δηλαδή ο νους να βρεθεί έξω από τη σάρκα και τον κόσμο και να προσεύχεται τελείως απαλλαγμένος από την ύλη και τις μορφές του κόσμου.
Αυτός λοιπόν που θα κατορθώσει να διατηρήσει ακέραιη αυτή την κατάσταση της ψυχής, αυτός πραγματικά προσεύχεται αδιαλείπτως.


(Από το βιβλίο «Ο κόσμος της Προσευχής», εκδ. Κάλαμος)

Ο «ΤΡΕΛΟΣ ΠΑΠΑΣ» ΠΟΥ ΤΟΥΣ… ΚΕΡΑΥΝΟΒΟΛΟΥΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 (βίντεο)

Τον είχαν πει τρελό. Τον είχαν χαρακτηρίσει ψυχοπαθή, μέχρι και ψυχίατρους είχαν στείλει στην Φλώρινα για να τον εξετάσουν.

Ήταν ο μητροπολίτης Φλωρίνης, Αυγουστίνος.
Ήταν ο μόνος που μιλούσε λόγο αλήθειας και αποτελεί κυριολεκτικά φάρο στο σημερινό θλιβερό κατάντημα της διοικούσας εκκλησίας


«ΒΟΜΒΕΣ» από τον Μητρ. Παύλο

Επιχείρησαν να βάλουν άνθρωπο των Σκοπίων στην Ιεραρχία της Εκκλησίας 


Ιερά Μητρόπολη Σιατίστης: «Δεχόμαστε κι έχουμε δεχθεί ακόμη κι απειλές κι έχουμε και τις προειδοποιήσεις από επίσημες πλευρές, ότι πρέπει να προσέχουμε» δήλωσε στην εκπομπή FOCUS PRESS του ATLAS TV Κεντρικής Μακεδονίας, ο Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης, Παύλος. «Εδώ στην περιοχή μας είχαμε μία ιστορία… 


Η Εκκλησία μου ανέθεσε να κάνω μία έρευνα, πάνω σε συγκεκριμένο θέμα. Τελικά απεδείχθη ότι πρόκειται για μία «μακεδονική» ιστορία και είναι ένα πολύ σημαντικό και ουσιαστικό θέμα, γιατί η απόπειρα ήταν να μπει στην Ιεραρχία της Εκκλησίας, άνθρωπος των Σκοπίων. 

Πρωταγωνίστησαν κάποιοι άνθρωποι εδώ στην περιοχή, που έκαναν μάλιστα αδυσώπητο πόλεμο σε συγκεκριμένο επίσκοπο, γιατί εκείνος είχε το νου του και πρόσεχε, κι έβλεπε προς τα πού πηγαίνει η συγκεκριμένη ιστορία… Κι όταν κάποιοι αναγκάστηκαν να αλλάξουν ρότα, μας είπαν ότι εδώ μέσα πρόκειται για σκοπιανή «ιστορία». Και οι αρμόδιοι μας είπαν ότι πρέπει να προσέχουμε.» Στην ερώτηση αν ανάμεσα στους ανθρώπους αυτούς, στους οποίους αναφέρθηκε ο Μητροπολίτης, βρίσκονται και άνθρωποι με θεσμική θέση, ο κ. Παύλος απάντησε θετικά.
  
 Βιντεο


Πηγή

Ο Ήλιος της Ερήμου. Ο Μέγας Ευθύμιος (Φώτης Κόντογλου)

     ληθινὰ κράζει ὁ προφήτης: «Ἀγαλλιάσθω ἡ ἔρημος καὶ ἀνθήτω ὡς κρῖνον». Μὲ τὴ θρησκεία τοῦ Χριστοῦ γεμίσανε οἱ ἐρημιὲς ἀπὸ ἁγίους ἀνθρώπους, ἀπὸ ἄνθη πνευματικά.


    «Καὶ ἀντὶ τῆς στιβῆς, ἀναβήσεται κυπάρισσος, ἀντὶ δὲ τῆς κονίζης, ἀναβήσεται μυρσίνη». Καὶ ὁ ὑμνωδὸς γιὰ τὸν καθένα ἀπ᾿ αὐτοὺς τοὺς ἀγγελικοὺς κατοίκους τῆς ἐρήμου, ποὺ εἴχανε τὸ δάκρυ καθημερινό, ἀλλὰ ὄχι τὸ δάκρυ τῆς ἀπελπισίας, ἀλλὰ τῆς κατανύξεως τὸ «χαροποιὸν δάκρυον» ψέλνει παθητικά:
     «Ταῖς τῶν δακρύων σου ροαῖς, τῆς ἐρήμου τὸ ἄγονον ἐγεώργησας, καὶ τοῖς ἐκ βάθους στεναγμοῖς εἰς ἑκατὸν τοὺς πόνους ἐκαρποφόρησας, καὶ γέγονας φωστήρ, τῇ οἰκουμένῃ λάμπων τοῖς θαύμασι, Εὐθύμιε πατὴρ ἡμῶν ὅσιε. Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν».

ἅγιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας, ποὺ ἑορτάζει τὴ μνήμη του ἡ Ἐκκλησία στὶς 20 τοῦ Ἰανουαρίου, ἐστάθηκε ἕνας ἀπὸ τοὺς φωστῆρες τῆς ἀσκητικῆς πολιτείας. Γεννήθηκε στὴ Μελιτηνὴ τῆς Ἀρμενίας στὰ 377 μ.X. Ἀληθινὰ ἐκ κοιλίας μητρὸς ἤτανε ἁγιασμένος, γιατὶ ἀφοσιώθηκε στὸ Θεὸ ἀπὸ τριῶν χρονῶν παιδί. Ὁ

Με αναφορά τον άγιο Μάρκο Ευγενικό

Ἐπανάληψη ἀπὸ ἐδῶ.

Η επικοινωνία με Οικουμενιστές, σημαίνει απομάκρυνση από τους Αγίους!

Πρὶν λίγες μέρες παραθέσαμε τὶς θέσεις τοῦ π. Θεόδωρου Ζήση καὶ τοῦ π. Διονυσίου Τάτση, οἱ ὁποῖοι ὁμιλοῦσαν περὶ τῶν παπόφιλων, δηλ. τῶν Οἰκουμενιστῶν (οἱ θέσεις τους ἐδῶ), μετὰ τῶν ὁποίων δὲν πρέπει νὰ ἔχουν καμία ἐπι-«κοινωνία», ὅσοι θέλουν νὰ ἔχουν κοινωνία μὲ τοὺς Ἁγίους!!!
Σήμερα θὰ παραθέσουμε κάποια ἀκόμα μικρὰ κείμενα, διὰ τῶν ὁποίων ὁ μὲν π. Θεόδωρος Ζήσης, κατοχυρώνει αὐτὲς τὶς θέσεις, παραπέμπων στὴν διδασκαλία τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, ὁ δὲ π. Διονύσιος προειδοποιεῖ.
Γράφει ὁ π. Θεόδωρος, πὼς ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς στὴν Ὁμολογία πίστεως ποὺ κατέθεσε στὴ σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας, ἐπικαλεῖται κείμενο τοῦ Μ. Βασιλείου, διὰ τοῦ ὁποίου ὁ Ἅγιος διδάσκει «ὅτι σους (“ὀρθόδοξους”) κοινωνον μ τος τεροδόξους, ὄχι μόνον πρέπει νὰ τοὺς θέτουμε σὲ κοινωνησία, “λλ μηδ δελφος νομάζειν». Kαὶ προσθέτει ὁ ἅγιος Μᾶρκος: «παντες ο τς κκλησίας Διδάσκαλοι, πσαι α Σύνοδοι κα πσαι α θεαι Γραφα φεύγειν τος τερόφρονας παραινοσι κα τς ατν κοινωνίας διίστασθαι».
Ἐπίσης λέγει, ὅτι ὁ «Ἅγιος Μάρκος ἦταν πεπεισμένος πὼς ὅσο πομακρυνόταν ἀπὸ τὸν λατινόφρονα πατριάρχη Μητροφάνη καὶ τοὺς λοιποὺς λατινίσαντες (πόσο μᾶλλον μὲ τοὺς Παναιρετικοὺς Οἰκουμενιστές), τόσο περισσότερο προσήγγιζε πρὸς τὸ Θεὸ καὶ πρὸς ὅλους τοὺς Ἁγίους, καὶ χωριζόμενος π ατούς (τοὺς τότε Οἰκουμενιστές) νωνόταν μ τν λήθεια καὶ τοὺς Ἁγίους Πατέρες: «Πέπεισμαι γρ κριβς τι σον ποδιΐσταμαι τούτου κα τν τοιούτων, γγίζω τ Θε κα πσι τος γίοις, κα σπερ τούτων χωρίζομαι, οτως νομαι τ ληθεί κα τος γίοις Πατράσι, τος Θεολόγοις τς κκλησίας» (π. Θεόδωρος Ζήσης - Οὔτε αἵρεσις οὔτε σχίσμα ὁ παπισμός, «Ὀρθόδοξος Τύπος», τεῦχος 3ης & 10ης Νοεμβρίου 2006).
Ἀλλὰ καὶ ὁ π. Διονύσιος Τάτσης προειδοποιοῦσε:
«Ὁ οἰκουμενισμὸς προκαλεῖ μεγάλη βλάβη στὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἐκεῖνο ποὺ δὲν μπόρεσε μὲ τὴ δολιότητα νὰ πετύχει ὁ Πάπας, δηλαδὴ νὰ ὑποτάξει τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τὸ πετυχαίνει τώρα μὲ τοὺς «ὀρθοδόξους» οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι τὸν ἀναγνωρίζουν ὡς ὑπόσχεται πολλὰ καὶ εὔχεται γιὰ περισσότερα, μιὰ καὶ εἶναι ὁ μοναδικὸς ἐκπρόσωπος τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς! τὸν ἔχουν ἀνάγκη!
» Ὁ ἐκ τοῦ φιλοπαπισμοῦ καὶ φιλοπροτεσταντισμοῦ κίνδυνος εἶναι μεγάλος. Πρέπει νὰ προλάβουμε τὴν ἐπερχόμενη προδοσία. Χρειάζονται περισσότεροι ζηλωτές, οἱ ὁποῖοι θὰ μιλοῦν μὲ παρρησία καὶ θὰ ἀφυπνίζουν τοὺς Ἐπισκόπους, ποὺ ἀναπαύονται στοὺς θρόνους τους καὶ νωχελικὰ ἁπλώνουν τὰ χέρια τους νὰ εὐλογήσουν ἀδιακρίτως ὀρθοδόξους, παπικοὺς καὶ προτεστάντες, ἀδιαφορώντας ἂν μὲ τὴν τακτική τους αὐτὴ προδίδουν τὴν Ὀρθοδοξία» (Ὀρθόδοξος Τύπος,13/01/2012).
Μόνο ποὺ τοὺς ζηλωτὲς τοὺς θέλετε στὰ μέτρα σας, καὶ ὄχι στὰ μέτρα τῶν διδασκαλιῶν τῶν Ἁγίων, εἰδάλλως τοὺς λοιδωρεῖτε!

Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018

Πως ένας χρεοκοπημένος προκαθήμενος εκποιεί τον ανεκτίμητο θησαυρό της Αγίας του Χριστού Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας.

  
     Αγαπητέ αναγνώστη, τούτο είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να σε εξοργίσει, να σου προκαλέσει εκείνον τον άγιο θυμό για να κάνεις κάτι. Να θυμώσεις και με τον ίδιο σου τον εαυτό, να μην στέκεσαι άπραγος μπροστά στην ιεροσυλία που διαπράττεται μπροστά στα μάτια σου.
Αν η λεγόμενη ‘κρίση’ ανέδειξε κάτι, αυτό είναι το ηθικό και κυρίως το πνευματικό απόθεμα του καθενός μας. Βλέπουμε τα πάντα γύρω μας να ‘βγαίνουν στο σφυρί’, και κάθε φορά που αυτό γίνεται ‘κοστολογείται’ και η αξία του καθενός μας. Διότι κάθε φορά που αποδεχόμαστε την απώλεια κάποιου πράγματος, είτε αυτό έχει να κάνει με την γη μας, είτε με το μέλλον των παιδιών μας, είτε με τις ελληνορθόδοξες αξίες μας, αυτό είναι δείκτης μιας ανάλογης πνευματικής δικής μας έλλειψης.
Όλα δίνονται σε τιμή ευκαιρίας, και αυτό που θα μείνει στο τέλος θα είναι αυτό που πραγματικά μας αξίζει.
Υπάρχει όμως και μια άλλη ‘περιουσία’, ένας ανεκτίμητος θησαυρός που δεν μας ανήκει και τον εκποιούμε και αυτόν. Ανήκει στην Αγία Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού και είναι οι Άγιοί μας τους οποίους καλούμαστε να μιμηθούμε. Κι όμως στις μέρες μας ειδικά οι Άγιοι εκποιούνται, και είναι τόσο συχνό το

"...Διώχνουν τούς Λατινόφρονες-Οικουμενιστές από παντού ως καθάρματα, και ούτε τους ανέχονται να συλλειτουργούν"!!!!


Επιστολή Αγίου Μάρκου Ευγενικού

προς τον Επίσκοπο Ευρίπου Θεοφάνη«Αλλ' ο λόγος του Θεού και η δύναμις της αληθείας δεν περιορίζεται, μάλλον τρέχει και καρποφορεί».
Στόν οσιώτατο μεταξύ των ιερομονάχων και πνευματικών, και σε μένα, εν Χριστώ, πολύ ποθεινό και σεβασμιώτατο δεσπότη και αδελφό κύριο Θεοφάνη στον Εύριπο.
Οσιώτατε μεταξύ των ιερομονάχων και πνευματικών και σε μένα πολυπόθητε και σεβαστέ μου δέσποτα και αδελφέ, παρακαλώ τον Θεό να δίνη υγεία και σωματικώς στην

Κανείς δεν γράφει πια κάτι για τον Αγ. Μάρκο τον Ευγενικό

Πάπας κάτωθεν!
Μᾶς ἐστάλη ἀπὸ τὸν Δ.Π.

  Είναι πια τραγικό. Αν κάποιος κάνει μία βόλτα στα οικουμενιστικά ιστολόγια, αλλά και στα υποτιθέμενα "αντιοικουμενιστικά" δεν θα βρει καμία αναφορά πια για τον Άγ. Μάρκο τον Ευγενικό. 
   Δυστυχώς φαίνεται πια, ότι μοιάζουμε με τον άσπονδο εχθρό του Αγίου, τον ουνίτη επίσκοπο Μεθώνης Ιωσήφ, που παραπονιόταν για τον σεβασμό που έδειχναν οι Ορθόδοξοι τότε στον Άγιο: «ώσπερ πολλούς μεν και άλλους, και τον καλούμενον Παλαμάν, και τον Εφέσου Μάρκον, ανθρώπους ούτ' άλλως φρενήρεις, αλλά και δοξοσοφίας εμπεπλησμένους, μηδεμίαν αρετήν ή αγιωσύνην εν εαυτοίς έχοντας, μόνον δια το λέγειν και συγγράφειν κατά Λατίνων, δοξάζετε και υμνείτε, και εικόνας εγκοσμείτε αυτοίς και πανηγυρίζοντες, στέργετε αυτούς ως αγίους και προσκυνείτε» ( PG 159, 1357).
   Η υπόγεια εργασία των Οικουμενιστών αποχαύνωσης του ποιμνίου και κατάργησης της μνήμης και τιμής μεγάλων ομολογητών Αγίων, όπως ο Άγ. Μάρκος, φαίνεται να αποδίδει πια καρπούς.
   Δυστυχώς όμως γι' αυτούς ο λόγος του Αγίου ως γνήσια έκφραση της Εκκλησίας δεν δέδεται ούτε θα εκλείψει όσο υπάρχουν Χριστιανοί:

Οι Οικουμενιστές ομοιάζουν με φίδια!


Άγ. Μάρκος Ευγενικός και…

Ναυπάκτου Ιερόθεος: 

Οι Οικουμενιστές ομοιάζουν με φίδια. Δηλητηριάζουν τις ψυχές!

--ΤΟΤΕ, Σεβασμιώτατε, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΣΘΕ ΑΠ' ΑΥΤΟΥΣ;«Ό,τι και να κάνουν, δεν μπορούν να σταματήσουν τον έλεγχο που τους ασκούν οι Άγιοι»

 Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς κολαφίζει τοὺς σύγχρονους δοκησισόφους Ἐπισκόπους ποὺ θεωροῦν τοὺς διακόπτοντες τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία λόγῳ αἱρέσεως ἐκτὸς Ἐκκλησίας. 


Γράφει ο Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου

    Διάφοροι σύγχρονοι Ἐπίσκοποι πρεσβεύοντες σιωπηλῶς ἢ γυμνῇ τῇ κεφαλῇ τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ θέλοντες μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια –χαρακτηριστικὸ τῶν ἀνὰ τοὺς αἰῶνας αἱρετικῶν– νὰ τὴν ὑπερασπίσουν, ἐκδίδουν κηρύγματα καὶ ἐγκυκλίους, μὲ τὶς ὁποῖες καλοῦν τὸ ποίμνιό τους νὰ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τοὺς ὁμολογητές, ἁγιορεῖτες καὶ μή, μοναχούς, ἱερεῖς καὶ λαϊκούς, ποὺ ἀκολουθώντας τὴν ἁγιοπατερικὴ παράδοση διέκοψαν τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικοὺς οἰκουμενιστές. Σὲ αὐτὲς τὶς ἐγκυκλίους χρησιμοποιοῦν χαρακτηρισμοὺς ποὺ θὰ τοὺς ζήλευε κάθε αἱρετικὸς τοῦ παρελθόντος, παραχαράσσουν τὶς ἱερὲς διδαχὲς καὶ διαστρεβλώνουν συνειδητὰ τὰ λόγια τῶν Ἁγίων Πατέρων.

Είναι δυνατόν να τιμούμε ένα Άγιο απαξιώνοντας τους αγώνες του;


Ὁ ἀσυμβίβαστος ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς καὶ ἡ διπλοπροσωπεία τῶν Οἰκουμενιστῶν, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν!

19 ανουαρίου:
«Μνήμη το γίου Μάρκου το Εγενικο
τς ρθοδοξίας περμάχου φύλακος,
ς πάντα αρετικν συνασπισμν διέλυσεν».

     κολουθία το γίου Μάρκου το Εγενικο, τν μνήμη το ποίου σήμερα ορτάζουμε, σκορπάει στος τέσσερις νέμους λη τν πιχειρηματολογία τν Οκουμενιστν Πατριαρχν κα τν περ ατος πισκόπων.
   Σήμερα, ρθόδοξη Πίστη «κινδυνεύει δεινς», πως κα τότε στην Φερράρα, φο ο Παπικο χρησιμοποιον διες ξελιγμένες μεθόδους φομοιώσεως τς ρθοδοξίας, χωρς να χουν μετανοήσει διορθώσει καμία π τς αρέσεις τους, ντίθετα, χουν προσθέσει κα λλες.
    μεγάλη διαφορ το τότε μ τ τώρα εναι, τι ο μέτεροι Οκουμενιστς χουν καταφέρει ν θεωρονται ρθόδοξοι ποιμένες, διότι δν ἀποδέχονται ξεκάθαρα τν αρετίζουσα δεολογία τους, λλ παρουσιάζονται κάθε φορ μ διαφορετικ «μολογιακ πρόσωπα», προσαρμόζοντας καταλλήλως τος λόγους τους καὶ τὶς ψεύτικες δικαιολογίες τους καπαραμυθιάζοντας κβιάζοντας μὲ διάφορες πονηρίες τν γνοοντα λαό, μιλώντας γιὰ ὑπακοή, γιὰ σχίσμα κ.λπ. τσι, δραιώνεται αρεση κα δρανοποιεται κάθε μεμονωμένη ντίδραση, ἀφοῦ ἡ κατάρα τῆς διαίρεσης (προαιώνιο ὅπλο τοῦ διαβόλου) ἐπέπεσε ἀνάμεσα στοὺς ἀντι-Οἰκουμενιστές.
   ναποφασιστικότητα, διβουλία, διαφορετικς τοποθετήσεις κα πρακτικές, ς πρς τν ντιμετώπιση τν γχώριων αρετικν. Οδέποτε ασθάνθηκαν τν νάγκη ο ντι-οκουμενιστικς δυνάμεις ν καθήσουν -χωρὶς ἀρχηγικὲς τάσεις- σ να τραπέζι κα ν ναζητήσουν μ ταπείνωση, χι τν κάστου γνώμη, λλ τν «συμφωνία τν Πατέρων» στ